晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

- vi er et team som har kontakt med den unge i alderen 13-18 år i dens hjemlige omgivelser

Vi har et team af Udgående Medarbejdere, som har kontakt med unge i alderen 13-18 år og deres forældre, som har behov for de indsatser, som vi yder i Ungehuset på Strandmarken, men hvor det af forskellige årsager skønnes bedre, at de unge bor hos forældrene eller i egen bolig/eget værelse.

Dette tilbud er typisk relevant for unge, som gerne vil blive i deres miljø og arbejde med de nære relationer, de har i forvejen. Nogle er også tilknyttede en Udgående Medarbejder, fordi de ikke magter at bo så tæt på andre, som de gør i Ungehuset.

Tilbuddet er fleksibelt, efter hvad den unge har behov for – både i forhold til hvor massiv en støtte den unge har behov for, men også i forhold til hvor længe den unge er tilknyttet den Udgående Medarbejder. Nogle unge slutter forløbet af med, at de bevarer muligheden for fortsat at ringe. Om nødvendigt er der mulighed for at ringe til en medarbejder døgnet rundt.


Målgruppe

Vores målgruppe er unge i alderen 13-18 år og deres forældre, hvor det af forskellige årsager skønnes bedre, at den unge bor hos forældrene eller i egen bolig/eget værelse.


Pædagogisk grundlag/metode

Vi retter vores tilbud til den unge, som efter en akut placering på Strandmarken, ikke profiterer af at bo sammen med andre unge.

I vores tilbud ser vi muligheder frem for begrænsninger, og herudfra tilrettelægger vi forløb, hvor den unges forældre og netværk deltager aktivt.

Vores fundament i arbejdet med den unge bygger på relationer og anerkendelse i praksis. Vi arbejder med løsningsfokuserede samtaler i et fremadrettet perspektiv med både forældre og den unge.


Dagligdag

Omdrejningspunktet er kontakten mellem den unge og forældrene, støttet af den Udgående Medarbejder. I denne relationsdannelse hjælper vi den unge til at overskue egen situation og fremtid. Vi støtter den unge/familien i at gennemføre daglige rutiner, herunder at udbygge kontakten til familien. Den unge modtager hjælp til at gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse.

De unge har om nødvendigt mulighed for telefonisk kontakt til en medarbejder døgnet rundt.
Vi indgår aftaler med den unge og familien om, i hvilket omfang og formål vi mødes, og dette møde kan i princippet foregå på alle tider af døgnet.
Vi aftaler omfanget af støtten individuelt.


Videre forløb

Som oftest er familierne rustede til selv at tage over efter indsatsen fra de Udgående Medarbejdere. I enkelte tilfælde er der sat mindre indsatser ind for at støtte den fortsatte udvikling.