晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

personale_

Kontakt

Hyblerne
Hedelyparken 51 st. th.
2670 Greve
Tlf.30 56 95 49 Carina C.

Hyblerne består af 3 lejligheder til unge i alderen 18-23 år, der er under uddannelse eller i arbejde.

Hyblerne består af 3 lejligheder i Hedelyparken 51, hvor der er plads til 9 unge under uddannelse/i arbejde i alderen 18-23 år.

I særlige tilfælde kan de unge ned til 16-års alderen få lov til at flytte ind. Derudover råder vi over op til 6 ungdomsboliger, hvor de unge bor alene.

Hybelmedarbejder Carina Cronqvist, cac@zjsihe.com, mobil 3056 9549.

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med .

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering. Læs mere om kontakt til Greve.

 

Pædagogisk grundlag/metode

Hybelmedarbejderen støtter den unge i at bo selvstændigt og fastholde skole/uddannelse, blandt andet via kontinuerlige samtaler og beboermøder.
Nogle unge kan være anbragte med handleplan ud fra fastlagte mål, hvor vi holder møder med den unge, sagsbehandler og forældre.

En gang i kvartalet holder de unge beboermøde med hybelmedarbejderen, hvor beboerne og vi drøfter mere formelle forhold som husorden og vedligeholdelse etc. Herudover holder de unge fællesaften 1-2 gange om måneden.

Vi arbejder anerkendende og med løsningsfokuserede samtaler, lige som vi tænker familie og netværk med som støtte.
 

Målgruppe

Unge fra 16 til 23 år, som er unger uddannelse/i arbejde - altså unge, som kan fastholde en daglig struktur.

Af forskellige årsager kan de unge ikke bo hjemme hos deres familie og de er endnu ikke parate til at bo for sig selv. De har typisk behov for støtte til at passe skole eller arbejde, lige som de kan have brug for hjælp til det praktiske i daglig- dagen så som at styre deres økonomi, tøjvask, rengøring mm.
 

Personale

Hybelmedarbejderen er uddannet som socialpædagog med relevant videregående uddannelser. Medarbejderen har kontorfællesskab med et antal udgående medarbejdere. Disse kan efter aftale inddrages i den enkelte sag og dækker i øvrigt ind under hybelmedarbejderens fravær.
 

Dagligdag

Den unge bor i Hyblerne midlertidigt og lejekontrakten forlænges 1 år ad gangen, så længe den unge stadig har behov for det.

De unge deler køkken, bad og toilet og de er derfor fælles om at gøre disse områder rene - men ellers passer de sig selv. Da de unge bor så tæt, kan de ikke bo i Hyblerne, hvis de er i et stofmisbrug, er kriminelle eller har store psykiske problemer.

Den unge skal selv have møbler og køkkenudstyr med, når han/hun flytter ind og hver har sit eget skab i køkkenet. Ungdomsboligerne er på cirka 22 m2 og 10 m2.

Videre forløb

Vi forudsætter, at den unge flytter ud inden det fyldte 23. år til - i de fleste tilfælde - egen bolig, enkelte med støtte fra eksempelvis en udgående medarbejder eller en medarbejder fra Projekt-Turbo.