晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Til børn med handicap

Specialrådgivningen består af 4 familierådgivere, der er placeret på rådhuset.

Specialrådgivningen tager sig af børn og unge med vidtgående fysiske, psykiske handicaps. Familierådgiverne i Specialrådgivningen har til opgave at rådgive/vejlede forældre til handicappede børn om de tilbud, der findes - herunder f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter ved forsørgelsen af et handicappet barn, og aflast­nings­tilbud.

Der er tæt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker, psykologer, tale/hørepædagoger, plejefamilier m.m.

Visitation:

Børn der fødes med handicaps visiteres efter aftale med forældrene.