晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Familierådgivernes formål og hovedopgave er - i samarbejde med forældrene - at sikre og fremme børns trivsel og udvikling

Familierådgiverne kan tilbyde forældre og / eller børn og unge, der mener at de har et problem, familieorienteret rådgivning. Rådgivningen gives med henblik på, at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge barnets / den unges forhold.
Undersøgelsen har til hensigt at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer.
Ud fra undersøgelsesresultatet tages der stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

Greve Kommune har gennem de sidste 10 år udarbejdet en bred vifte af ambulante dag og døgntilbud, for at sikre en tidlig og relevant forebyggende indsats i forhold til det enkelte barns eller unges behov.

Familierådgiveren er den som koordinerer indsatsen i forhold til den enkelte familie, barn eller unge og samarbejder derfor med de professionelle som har kontakt til familien.

Hvem er omfattet?

Familier, børn og unge som oplever at de har et problem som de ønsker hjælp til at løse.
Familier hvor kommunen får kendskab til at et barn eller en ung trænger til støtte.


Hvilke forudsætninger skal du have?

Målgruppen er familier med børn og unge under 18 år, med bopæl i Greve Kommune


Hvad er vores arbejdsgang i forbindelse med behandlingen?

Familien skal henvende sig til center for Børn og Familier, hvor familien ud fra bopæl og cpr.nr. vil blive orienteret om familierådgiverens navn og telefonnummer. Der bestilles tid til samtale ved direkte kontakt til familierådgiveren.

Hvis familiens problem vurderes at være akut og familiens rådgiver er optaget, vil familien få kontakt til den familierådgiver som har vagten. Det er således muligt at få kontakt til en familierådgiver i hele rådhusets åbningstid.


Muligheder for at klage

Klager over sagsbehandlingen kan rettes til afdelingsleder Isabel Gebuhr på tlf.: 43 97 91 37.


Hvor og hvornår kan du henvende dig?

Center for Børn og Familier kan kontaktes i rådhusets almindelige åbningstid.

Hvis der opstår akutte problemer i forhold til børn og unge under 18 år udenfor rådhusets åbningstid, kan Den Sociale Døgnvagt i Greve kontaktes. Det sker ved henvendelse til Karlslunde politi, telefon 46 15 14 48 eller Roskilde politi, telefon 46 35 14 48.