晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Skolestarten er en vigtig periode for barnets sprog og tænkning. Her sker der en voldsom forøgelse i antallet af ord og begreber og dermed i barnets evne til at foretage intellektuelle funktioner.

Helt op til skolealderen er barnets konkrete hverdagsliv og erfaringer - samt de ord og begreber, der knytter sig hertil - stadig hovedvejen til udvikling og begreber om verden. Barnet danner sig gennem konkrete aktivitet sin private erfaringsverden på grundlag af de muligheder, som det får for at udfolde sig og udforske omverden.

Med skolestarten - og dermed undervisningen - begynder en systematisk læring og erfaringsdannelse. Læring gennem undervisning kan beskrives som en fordybelse ved detaljer for at få et præcist overblik. Barnet lærer at ordne og kategorisere ting og oplevelser og finde forståelse for det væsentlige. Barnet begynder at lære at analysere – at se detaljer og samle dem til helheder: Ved f.eks, bogstaver: sidder stregen på cirklen til venstre er det et ”b” – og sidder den til højre, er det et ”d”. At kunne skelne mellem detaljer udvikler forudsætning for læsning. Barnet begynder også at kunne forholde sig kritisk til sine omgivelser.

Hvis ens barn ikke udvikler sig som sine jævnaldrende – eller hvis man er bekymret, er det en god idé at snakke med skolen, der eventuelt kan kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Man kan også som forældre selv henvende sig direkte til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.