晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Udtalen:

Børn 3-6 år

Børnehavebørns udtale udvikler sig som regel i takt med at de udvider deres ordforråd. Men i en periode hvor barnet tilegner sig mange nye ord, er det ikke sikkert at udtalen kan følge med i samme takt. Dette behøver ikke i sig selv være bekymrende. Man kan spørge sig selv om det er barnet der har et problem: bliver det forstået af de andre børn?, eller om det er de voksne omkring barnet som måske har for høje forventninger.

Børns udtale udvikler sig i forskellige tempi og det er ikke et krav til skolestart at have en fejlfri udtale

Udtalevanskeligheder

Børn med store udtalevanskeligheder kan være svære at forstå, og det kan stille store krav til de voksne omkring barnet.

Barnets vanskeligheder med udtalen er dog som regel ikke permanente og vil med tiden ændre sig.

I den periode barnet har vanskeligheder med udtalen, må de voksne støtte barnet, så udtalevanskelighederne ikke kommer til at give barnet en ringe selvforståelse eller mister lysten til at kommunikere. De voksne skal møde barnet med anerkendende bemærkninger, kropssprog og mimik, som fortæller barnet, hvor godt det er, at det bliver ved med at prøve at gøre sig forståelig. De voksne må støtte barnet, så barnets sproglige budskab bliver opfattet.

Vil du læse mere om, hvordan du styrker udtalen hos dit barn – se *folder om udtalen hos småbørn

Læsp
Læsp betyder at [s]-lyden udtales på en afvigende måde, f.eks. at tungespidsen rører ved eller kommer ud mellem fortænderne (= fortandslæsp), eller at luftstrømmen i stedet for at passere ud gennem fortænderne passerer ud langs tungens sider (= sidelæsp). For en del børns vedkommende forsvinder denne tungestilling af sig selv, efter at tandskiftet er afsluttet. Hos andre, kan et samarbejde med talehørelæreren og/eller tandlægen være en forudsætning for et godt resultat.

Talepædagogen kan evt. vejlede forældre, pædagoger m.fl. i, hvorledes barnet gennem leg med tungen kan få en bedre fornemmelse af tungespidsens placering ved udtale af [s]. Hvis barnet fortsat læsper, når det bliver ældre, kan dette oftest rettes gennem taleundervisning, når/hvis barnet er motiveret.

Hvis du er i tvivl, om dit barn læsper og om det kan profitere af undervisning, er du velkommen til at kontakte talehørelærerne på PPR Greve eller dit barns tandlæge.

Snøvl

Åbent snøvl , når ganeseglet (bageste del af ganen) ikke kan lukke af op til næsehulen. Dermed kommer der for meget lyd op i næsen og talen bliver nasal. Den hyppigste årsag til åbent snøvl er medfødt ganespalte (åben eller skjult), men åbent snøvl kan også opstå ved generelt dårlig muskelfunktion i ganeområdet.

Lukket snøvl opstår, når man enten er meget forkølet eller af anden grund (f.eks. allergi eller polypper), har for lidt plads i næsen. Lydene bliver præget af en lukkethed (prøv selv, ved at holde dig for næsen, mens du taler). Taleundervisning kan IKKE afhjælpe lukket snøvl. Søg i stedet øre- næse- halslæge ved vedvarende lukket snøvl.

Hvis du er i tvivl, om dit barn snøvler og om det kan profitere af undervisning, er du velkommen til at kontakte tale-hørelærerne på PPR Greve eller en øre- næse- halslæge.

Hæs stemme:

Der kan være mange grunde til, at børn får hæse stemmer: overbelastning af stemmen, virusinfektioner m.fl.

Hvis et barn har hostet kraftigt over en længere periode er det ikke unormalt at stemmen bliver hæs. Dette bør dog rette sig kort tid efter hosten er aftaget.

Nogle børn råber for at overdøve andre børn, fjernsyn, musikanlæg osv. Måden børnene råber på, kan give en hæs luftfyldt stemme.

Et barn bør ikke have en hæs stemme mere end en måneds tid, før barnet får stemmen undersøgt hos en øre- næse- halslæge.

Vil du læse mere om hæse stemmer – se *Hæse børnestemmer

 

Misdannelser

Der kan være andre grunde til at dit barn kan være svært at forstå, også fysiologiske eller anatomiske. Barnet kan have en anderledes udvikling eller misdannelser i taleorganerne; mund, svælg eller hals. Barnet kan have svært ved at udtale alle lyde tydeligt eller have besvær med at tale på grund af hæshed eller lukkede luftveje.

Det anbefales at man kontakter en øre- næse- halslæge(special-læge) eller en talehørelærer fra PPR Greve, hvis der er mistanke om problemer med taleorganerne. Ingen af delene kræver henvisning fra egen læge.

 

 

Læbe-Ganespalte

Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for forskellige kombinationer af spalter i læben, gummen og ganen. Der er tale om en medfødt misdannelse, hvor strukturerne i læben og/eller ganen ikke vokser sammen som normalt.

Læbe-ganespalte kan opdeles i tre overordnede grupper:

  • Læbespalte – hvor gumme og gane ikke er involveret
  • Læbe-gumme-ganespalte – hvor læbe, gumme og evt. gane er involveret og
  • Ganespalte eller submucøs (’skjult’) ganespalte – hvor hverken læbe eller gumme er involveret

Talen vil meget ofte være præget af udtalevanskeligheder og snøvl.

Børn, der har læbe-ganespalte følges på Læbe-Ganespalte Centeret i Hellerup og familien modtager ofte specialpædagogisk bistand fra PPR.