晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Mange små børn har en periode, hvor deres tale er mindre flydende. De tøver som om de leder efter ordene, eller de stopper op midt i en sætning og begynder forfra, eller de gentager de første ord i sætningen et par gange.

Det er, hvad man vil kalde "normal ikke-flydende tale". Det kan f.eks. lyde sådan: ”Min hund…… øhm, det er min hund, der hedder Fido.” Eller: ”Min hund, min hund hedder Fido ”. Det er ikke stammen, men en del af den normale tale-sprogudvikling hos mange børn.

Stammen hos små børn

Hos nogle børn er den ikke-flydende tale lidt anderledes. Nogle gange gentager børnene et ord, måske op til 10-15 gange, før de kan sige resten af sætningen. Andre gange sidder de fast i en lyd og har svært ved at komme hen til den næste lyd i ordet. Lydene i ordet kan også blive forlænget, og af og til stiger tonelejet, så det næsten lyder, som om barnet synger. Det kan f.eks. lyde sådan: ”Mi, mi, mi, mi, min hund hedder Fido” (gentagelser)eller: ”M_____in hund hedder Fido”(blokering) eller: ”Miiiiiiiiiiiin hund hedder Fido” (forlængelser).

Det er stammen i sin begyndelsesfase. Hos nogle opstår stammen pludseligt, men den kan også komme lidt efter lidt over en længere periode.

Typisk begynder stammen i 3-3½-års alderen, men kan også begynde allerede ved 1½-2 års alderen.

Stammen kan vare ved en kort tid, men den kan også forsvinde og komme igen adskillige gange. Hos nogle kan stammen blive mere vedvarende og permanent. Hos disse børn vil der typisk ske en udvikling af stammen til en tale med mere spændthed, flere forlængelser og flere blokeringer af talestrømmen.

Måder at stamme på og tegn på stammen kan være:

 • Gentagelser
 • Blokeringer
 • Forlængelser
 • Ændringer af vokalerne. ”Mø.. mø min hun hedder Fido”
 • Stigning i tonelejet. Stemmen kan lyde lidt pibet.
 • Ændring i vejrtrækningen. Anstrengt og presset stemme.
 • Nedsat artikulation og utydelig tale.
 • Medbevægelser i ansigtet og resten af kroppen.
  Der er bevægelser i ansigt og krop, som ikke hører til almindelig tale. Kan ligne ”tics”.
 • Fyldord og fyldfraser ”Min…hvad er det nu det hedder…hund… hedder Fido”
 • Lange tale-pauser.
 • Barnet prøver at undgå at tale eller holder op med at tale.
 • Udskiftning af ord. Barnet kan udskifte ord, som de frygter, de vil stamme på

Du kan drøfte barnets vanskeligheder med barnets pædagoger eller lærere og måske kontakte en tale-hørelærer.

Du kan kontakte en tale-hørelærer når:

 • du som forældre er bekymret
 • barnet har flere tegn fra listen over tegn på stammen
 • gentagelserne og forlængelserne lyder hårde og anspændte

Yderligere oplysninger og kontakt til tale-hørelærer kan fås ved henvendelse til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Greve, telefon 43978443.

Stammeteam:

Forældre, lærere og pædagoger til børn, der stammer, har mulighed for, i samarbejde med institutionens /skolens tale-hørelærer, at rette henvendelse til PPR´s stammeteam.

Teamet består af 2 tale-hørepædagoger og 1 psykolog med interesse for og erfaring med børn og unge, der stammer.

Vurdering og indsats:Stammeteamet kortlægger, i samarbejde med de voksne omkring barnet, stammens omfang og betydning. Herefter drøftes det, hvilken indsats, der iværksættes, eksempelvis:

 • rådgivning og vejledning
 • undervisning i gruppe
 • løbende samtaler med barnet
 • individuel undervisning

Yderligere oplysninger og kontakt til stammeteamet kan fås ved henvendelse til PPR i Greve, telefon 43978443.