晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Sprogudvikling er den vigtige og – for mennesker – unikke proces, hvor barnet udvikler sit sprog i samspil med sine omgivelser.

Sprog er endvidere tæt knyttet til personer og følelser samt til genstande der eksisterer i barnets verden.

Sproget er fundament for barnets tænkning, læring, læsning og skrivning. Sproget bidrager også til at barnet får viden om sig selv, fordi barnet fortæller om sig selv.

Barnets aktive sprog består af de lyde, ord og sætninger, barnet producerer , men også i høj grad af barnets kompetencer til at indgå i dialog med omgivelserne; at tale efter tur, holde øjenkontakt etc.

For at kunne udvikle sprog skal barnet kunne forstå det, der bliver sagt – dette kan bl.a. hæmmes af at barnet ikke kan høre – eller har nedsat hørelse (se ”hørelsen”).

Selvom barnet kan høre, kan det have svært ved at forstå betydningen af alle ord og begreber, af sætninger og af tonefald og mimik.

Barnet forstår mange ord, før det selv anvender ordene.

SPROGLIGE FASER:

Alle børn gennemløber bestemte sproglige faser, men der er store individuelle forskelle på, hvor hurtigt dette sker.

Det 3-6 årige barn udvikler typisk sit sprog sådan:

3-4 år

 • Kan være i dialog i nogen tid.
 • Begynder at forstå ”enkle” forholdsord? (i, på, osv.)
 • Forstår sætninger med ”ikke” (Du må ikke få en is).
 • Har funktionsforståelse, fx ”Hvor er den man fejer med?”.
 • Hører forskel på ord som: mand – vand, bil – pil, mus – hus,
 • Har ord/begreber nok til at gøre sig forståelig og begynder at have flere ord i en sætning i rigtig rækkefølge.
 • Bruger spørgeord som hvad, hvem, hvor. Begynder selv at bruge forholdsord (i, over, under, på, osv.)
 • Genkender og bruger mindst 3 – 4 benævnelser for farver.
 • Kan gentage seks stavelser eller tre tal
 • Kan tælle til fem og har talbegreb til tre.
 • Kan lette rim og remser udenad.
 • Anvender nutid, datid, fremtid og før datid.
 • Kan bruge varieret tonefald (fx. spørgende…)

4-6 år

 • Taler om realiteter, holder sig til det konkrete (5 år).
 • Sætninger på fem ord eller mere.
 • Ordforråd 2000-2200.
 • Forstår årsagssammenhængen i tre sammenhængende billeder.
 • Kan fortælle om oplevelser.
 • Kan udføre 3 ærinder
 • Kan tælle til ti og har talbegreb til fire.
 • Stiller spørgsmål med hvorfor og hvordan.
 • Rim, remser, leg med ord, nonsensord, banden, frække ord indgår.
 • Kan beskrive og definere fx ”Hvad er en seng”.
 • Udtalen bliver rigtig
 • Kan benævne mere end fire farver.
 • Kan sortere ting i kategorier, fx mad, møbler, tøj, dyr.
 • Kan gradbøje tillægsord, fx længste, mindste.