晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Når barnet udvikler sig kropsligt, bruger barnet sine sanser til at samle erfaringer omkring en bevægelse og forbedre en motorisk aktivitet. Barnet kan derfor efter at have øvet sig over tid forfine og forbedre en bevægelse, for til sidst at kunne bevægelsen uden at anstrenge sig.

Hvilke sanser har vi?

Synssansen
Høresansen
Muskelstillingssansen
Balancesansen
Følesansen herunder smertesansen
Smagssansen
Lugtesansen

Hvilke sanser bruges til udvikling af motoriske færdigheder?

Det er primært balancesansen, muskelstillingssansen, følesansen og synssansen, der er væsentlige for at udvikle vores motoriske færdigheder.

Underreagerende eller overreagerende sanser.

Nogle børn kan være sansesarte og reagerer voldsomt på visse ydre stimuli f.eks. ved at være følsom overfor lyde, være bange for højder eller ikke bryde sig om berøring af forskellig art. Disse børn kan reagere voldsomt, hvis de får for mange input. De kan blive meget urolige og grædende, ofte ved sengetid. Disse børn skal skærmes for mange stimuli og deres behov medtænkes i hverdagen. Tilvænning skal ske over tid.

Andre børn kan have svært ved at mærke deres krop tydeligt, de falder måske mere og vælter koppen på bordet. Er måske generelt uopmærksom på kroppen. Disse børn kan også være hårdføre og have en høj smertetærskel.

Her er det vigtigt at arbejde med barnet kropsligt, mange gentagne bevægelser så som løbe, hoppe, trille. En fast massage af hele kroppen, trille barnet ind i dynen m.v. giver barnet en tydeligere fornemmelse af deres krop. Disse børn kan af og til virke frygtløse og derfor er det vigtigt at alle aktiviteter foregår under trygge forhold sammen med en voksen.

Tal med sundhedsplejersken, vuggestuen eller børnehaven for at se om de også ser det samme, som I gør. Det er muligt at få vejledning af en fysioterapeut og de kan kontaktes på PPR.