晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Modersmålsundervisning i Greve Kommune

Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

Kommunen tilbyder undervisning i polsk.

Modersmålsundervisningen i polsk foregår på Damagerskolen onsdag og fredag og på Arenaskolen fredag efter skoletid.

Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold.

Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.

Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014:

  • Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes. 

Tilmeldingsskemaet findes via linket til højre i boksen.

Spørgsmål skal ske til:

Per Bovedt
Udviklingskonsulent og konsulent for tosprogede elever
Center for Dagtilbud og Skoler
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf. 43979616
E-mail: pbov@zjsihe.com