晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Læsepolitik og Læsemål for skoleåret 2009 – 2010 og skoleåret 2010 - 2011

Overordnet læsemål for Greve Kommune er; at alle elever der udgår af folkeskolen dels besidder læsekompetence til at klare sig i en ungdomsuddannelse dels får styrket den alsidige personlige udvikling og sine handlemuligheder.

Læsemål for 1. – 3. klasse (alle elever)

Der skal fortsat arbejdes med begynderlæsningen (afkodningen: hurtighed og sikkerhed) samt med læseforståelse, faglig læsning på tværs af fagene samt hensigtsmæssige læsestrategier.

Ligeledes skal der arbejdes med Læseløft i 1. – 2. klasse. LUS skal inddrages i læsearbejdet.

1. En forbedring af læseresultaterne på 2 procentpoint på hvert klassetrin i forhold til seneste landsafprøvning både på kommunalt niveau og skoleniveau samt,

2. At mindske forskellen mellem læseresultatet for alle elever og de tosprogede elever med 2 procentpoint på hvert klassetrin.

Tosprogede elever 1. til 3. klasse

På alle tre klassetrin er der en stigning i andelen af ”hurtige og sikre læsere”. Dog er det bekymrende, at der på 1. og 3. klassetrin er en tendens til at antallet af ”usikre læsere” stiger.

Det bør være et fokuspunkt at styrke de tosprogede elevers indlæring således, at de i samme grad som de etsprogede kan profitere af undervisningen.

Læsemål 4. – 9.klasse (alle elever)

Der skal fortsat arbejdes med at styrke automatiseringen af afkodning af tekst. Samtidig skal der arbejdes målrettet med elevernes læseforståelse, idet læseresultaterne fra 4. klasse viser, at dette er nødvendigt.

Derudover skal der arbejdes intensivt med forskellige læsestrategier ikke kun i faget dansk, men på tværs af alle fag således at forståelsesaspektet tilgodeses bedst muligt

1. En forbedring af læseresultaterne på 5 procentpoint på hvert klassetrin i forhold til seneste landsafprøvning både på kommunalt og skoleniveau

2. At mindske forskellen mellem læseresultaterne for alle elever og de tosprogede elever med to procentpoint på hvert klassetrin.

Tosprogede elever 4. – 9. kl.

De seneste læseundersøgelser viser, at når det alene drejer sig om at måle elevernes kompetence til at afkode en tekst (dvs. hvor sikkert og hurtigt de er i stand til at læse) er der ikke nogen afgørende forskel på etsprogede og tosprogede elever.

Når læsetestene fra 4. til 9. klasse både tester afkodning og læseforståelse, bliver det problematisk for de tosproge-de elever. Deres ordforråd, begreber og viden om den verden teksterne repræsenterer, er ganske enkelt utilstrække-lig.

1. Målet for de tosprogede elever i 4. – 9. klasse 2009 – 2010 er; at styrke de tosprogede elevers læseforståel-se i alle fag og at faglig læsning bliver implementeret i årsplanerne, således at læseresultaterne forbedres med 2 procentpoint på alle klassetrin i forhold til læseresultatet fra 2008 – 2009