晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Styrke læsekompetencer på mellemtrinnet

Det er vigtigt at styrke læsningen på mellemtrinnet, og i Fælles Mål 2009 er arbejdet med faglig læsning da også fremhævet som et fokuspunkt. For at give lærerne strategier til arbejdet med læseforståelse i alle fag tilbød Center for Dagtilbud & Skoler i 2009 et Læs-Lær-læs-kursus til alle klasseteam på 5. 7. klassetrin. Tre lærere fra hvert team kunne deltage, og der var stor tilslutning til kurset. Af den efterfølgende evaluering, som kan downloades her, fremgår det, at kurset var en succes. Derfor gentog vi kurset i august 2010, så flere lærere kunne få mulighed for at deltage.