晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune satser på at forbedre elevernes læsekompetencer

En fælles indsats

Der er disse år stor fokus på læsning i folkeskolen både i faget dansk og læsningens betydning for de andre undervisningsfag. En god læsekompetence er en vigtig forudsætning for både litteraturoplevelser og muligheden for at tilegne sig viden i et moderne samfund. Det er ligeledes et fundament for at kunne deltage i et demokratisk samfund.

Der er derfor et behov for at styrke og koordinere læseindsatsen på mange niveauer – lige fra det kommunale niveau, over skoleniveau til lærer- elevniveau.

I Greve Kommune er Læsepolitikken og Læsemålene politisk besluttet. Det er den overordnede kommunale læsepolitik, som er afsæt og rammen for de enkelte skolers egne læsehandlingsplaner.

Den kommunale læsepolitik sætter således fokus på elevernes læseudvikling lige fra indskoling til udskoling.

Den kommunale Læseundersøgelse sikrer, at vi både har et overordnet kommunalt og et lokalt overblik over elevernes læseudvikling. Læseundersøgelsen dokumenterer ligeledes, hvor vi centralt og lokalt skal kvalificere vores økonomiske og pædagogiske indsats.

I 2006 blev det politisk besluttet at styrke læseindsatsen i indskolingen med et pilotprojekt. LUS og Læseløft blev først afprøvet på tre pilotskoler og de gode resultater gjorde, at man i 2008 politisk besluttede at udvide indsatsen til alle de kommunale skoler. Tilbagemeldingerne fra skolerne og læseundersøgelsen viser, at indsatsen er en succes. Vi har i Greve Kommune formået at løfte og styrke læseresultaterne i indskolingen.

I 2009 besluttede Center for Dagtilbud & Skoler med afsæt i resultaterne fra Læseundersøgelsen at målrette en fælles kommunal faglig kvalificering af lærerne på mellemtrinnet (5. – 7. kl.). Læseforskningen viser, at for at kvalificere elevernes kompetence til at læse for at lære er det en nødvendig forudsætning, at alle lærere arbejder med læsning i deres fag. Kravene til en funktionel læsekompetence er steget markant og det stiller krav om, at alle lærere inddrager faglig læsning i deres fag. Det er ligeledes blevet et krav i mange af fagenes Fælles Mål.

I Center for Dagtilbud & Skoler er vi bevidste om lærernes opgave, derfor blev dansklærere og faglærere på de nævnte klassetrin tilbudt et kommunalt 18 timers kursus, Læs-Lær-Læs. Det var en succes (se evalueringen under menuen Faglig læsning). Kurset er formentlig en væsentlig medvindsfaktor til de gode læseresultater på 5. klassetrin i år.

For at sikre at alle lærere fortsat bliver styrket i arbejdet med faglig læsning, bliver kurset ligeledes udbudt august 2010.

Sprog og sprogtilegnelse er en vigtig forudsætning for at lære at læse med forståelse. Forskerne siger, at ordforråd er en af de vigtige faktorer for udvikling af god læsekompetence. Børnehaveklassen blev fra august 2009 obligatorisk og der blev samtidig indført obligatorisk sprogvurdering af alle børn i starten af børnehaveklassen. I Greve Kommune er det polisk besluttet, at skolerne bruger materialet ”Læseevaluering på begyndertrinnet” og KTI (kontrolleret tegneiagttagelsesmateriale). Alle børnehaveklasser har indberettet resultaterne til Center for Dagtilbud & Skoler. Det giver os et samlet kommunalt og lokalt overblik over, hvilke sproglige forudsætninger eleverne møder skolen med.

Læsekonsulenten har samlet evalueringerne i tre områdefoldere undermenuen Sprogvurdering. Tilbagemeldingerne fra skolerne har været positive.

I Greve Kommune er vi på vej i den rigtige retning, og vi ønsker fortsat at styrke alle elever i at udvikle en god og tidssvarende læsekompetence.