晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

larforlivet2

Kvalitetsrapporten – et værktøj til brug for kommunens arbejde med evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen

Greve Kommune udarbejder en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

Byrådet har ansvar for at udarbejde kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal senest behandles på et møde i Byrådet den 31. marts i de lige kalenderår.

Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på:

  • den enkelte skole
  • for det samlede skolevæsen i kommunen

Vurderingen baseres på oplysninger om:

  • rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.)
  • pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.)
  • resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.)

Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, Byrådet har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport.

Det er Byrådet, der tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Byrådet skal forinden drøftelsen af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser.

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne hvert andet år.