晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Regler og ansvar
  • iPad’en er et arbejdsredskab og tilhører skolen. Den stilles til rådighed for den pædagogiske medarbejder, så længe denne arbejder på skolen. 

  • iPad´en skal afleveres, når den pædagogiske medarbejder ikke længere arbejder på skolen, og den skal være uden væsentlige skader. 

  • iPad´en må forsynes med forskellige kendetegn på coveret, så den er let at genkende fra andre medarbejderes iPad. 

  • iPad’en er primært et arbejdsredskab. Den pædagogiske medarbejder må gerne have egne ting liggende på den, men er lagerpladsen brugt op, skal private ting slettes først. 

  • iPad´en må ikke misbruges, dvs. medarbejderen eller andre må ikke ændre på styresystemet og lignende på den. Hvis man gør det, kan man komme til at erstatte de skader, der er sket. 

  • iPads kan gå i stykker, og er det hændeligt uheld vil den blive repareret på skolens regning. Hvis medarbejderen ikke har passet tilstrækkeligt på den udleverede iPad, eller bevidst har behandlet den uforsvarligt, kan det ende med at udgiften til reparation eller en ny bliver opkrævet hos medarbejderen, som ved alle andre af skolens materialer.

  • Skader der forvoldes med forsæt eller ved uagtsomhed er erstatningspligtige, svarende til den faktiske skade.
    Har du en ansvars-/indboforsikring vil denne sædvanligvis dække skaden på iPad’en. 

  • Hvis iPads af den ene eller anden grund er sendt til reparation, afventer udskiftning mv., så vil skolen så vidt muligt stille et låneeksemplar til rådighed for medarbejderen. 

Om erstatningsansvar

Har du eller dine børn lavet en skade, kan man noget forenklet sige, at du er erstatningsansvarlig, hvis du begår en fejl eller udviser en forsømmelse eller undladelse, der bliver årsag til en skade.

For medarbejdere der har fået udleveret en iPad gælder, at skolen dækker skader på denne i arbejdstiden, hvis det ikke er sket med forsæt eller ved uagtsomhed.
Hvis skaden opstår uden for arbejdstiden, vil medarbejderens egen ansvars-/indboforsikring sædvanligvis dække skaden på iPad'en.

De økonomiske følger

Når skaden er sket, er der i mange tilfælde nogle økonomiske konsekvenser. Nogle skader bliver betalt af skadelidtes egen forsikring, men det kan også være skadevolderen eller hans forsikringsselskab, der skal betale.

Den almindelige erstatningsregel

Det er nødvendigt med ensartede principper for, hvornår og i hvilket omfang vi er erstatningsansvarlige for de skader, vi laver. Ud fra domspraksis er der gennem tiden udledt en regel, som kaldes den almindelige erstatningsregel. Reglen fastslår, at har du lavet en skade ved en handling eller en undladelse, der kan kaldes uagtsom eller forsætlig, så er du ansvarlig.

Skaden skal kunne gøres op i penge, så erstatningskravet kan beregnes. Det kan eksempelvis være en ødelagt ting.

Spørgsmålet om, hvor erstatningsansvaret skal placeres, afgøres på grundlag af domspraksis. Når en domstol skal bedømme, om en skadevolder er erstatningsansvarlig, spørger den, om en fornuftig borger kunne have undgået at lave skaden. Er svaret ja, har skadevolder begået en fejl og er dermed erstatningsansvarlig.

Kunne den fornuftige borger ikke have undgået at lave skaden, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Alt efter situationen vil den fornuftige borger være den fornuftige far eller mor, den fornuftige skoleelev, den fornuftige lærer osv.

Uagtsomhed medfører ansvar

• Har du opført dig som en fornuftig borger, er du ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes hændeligt uheld.

• Har du handlet skødesløst, er du ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed.

• Har du handlet mere uforsigtigt end selv skødesløse personer, er du også ansvarlig for det skete. Det kaldes grov uagtsomhed.

• Har du lavet skaden med vilje, er du selvfølgelig også ansvarlig for det skete. Det kaldes forsætligt.

Undladelser kan også medføre ansvar

I reglen om erstatningsansvar hedder det, at man også kan blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Undladelser er f.eks. når man undlader at foretage en handling, så der sker en skade, som kunne være undgået.