晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommunes strategi for undervisning af dygtige børn

Greve Kommune har arbejdet med talentudvikling i kommunens skoler siden 2007 og i september 2013 godkendte Børne- og Ungeudvalget ”Talentstrategi for udfordring af dygtige elever i Greve Kommune”. Samtidig besluttede Børne- og Ungeudvalget, at alle skoler skal udarbejde en strategiplan for undervisning og identifikation af minimum 10% af skolens dygtigste elever.

Greve Kommune ønsker med denne overordnede strategi at sætte mål og retning for skolernes talentarbejde, så der skabes et læringsmiljø, der øger elevernes faglige præstationer.

Derfor skal arbejdet med de dygtige elever (10%) ses som en del af skolens samlede virksomhed med at udfordre og stille høje forventninger til alle elever.

Formål
Det overordnede formål med Greve Kommunes talentstrategi for dygtige elever er, at der på alle kommunens folkeskoler udarbejdes en plan for, hvordan skolen skaber et læringsmiljø med høje forventninger, der udfordrer alle elever, og hvordan denne strategi omsættes til pædagogisk praksis med særlig fokus på de dygtige elever.

De overordnede mål for kommunes indsats med de dygtige elever er, at:

  • alle dygtige elever udfordres og får mulighed for at udvikle deres potentiale
  • at ingen elever underyder i deres skolepræstationer
  • at de dygtige elever trives og inkluderes i klassens /skolens fællesskab
  • at talentarbejdet går fra at være enkeltstående indsatser og projekter til at være en sammenhængende og koordineret pædagogisk praksis på alle niveauer i skolerne

Alle 10 folkeskoler har udarbejdet en overordnet strategi og handleplaner for skoleåret 2013-14.