晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommunes skolestyrelsesvedtægt

På baggrund af de officielle bestemmelser vedr. skolestyrelsesvedtægt, har Greve Kommune udarbejdet en lokal skolestyrelsesvedtægt.

Byrådet skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen efter at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bl.a.:

1) Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

2) Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 3.

3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af Folkeskolelovens § 40, stk. 5.

I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.