晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.

Det er muligt for private leverandører at oprette en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Greve Kommune godkender privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og byrådets betingelser for godkendelse. Hvis den private leverandør ønsker at etablere flere privatinstitutioner, skal de godkendes hver for sig.

Greve Kommune yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv forældrebetalingen samt retningslinjer for optagelse af børn i institutionen.

Tilskud pr. måned til private institutioner pr. 1. januar 2021

     

 

 

0-2 år

3 - 5 år

 

Driftstilskud

8.687

4.571

 

Bygningstilskud

270

113

 

Administrationstilskud

293

167

 

Tilskud I alt

9.249

4.851

 

Privatinstitutioner kan søge om at blive godkendt hele året. Ansøgeren skal samtidig med, at ansøgningen indgives, stille et depositum på 30.000 kr.

Afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden fire måneder efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen og depositum er stillet.

Greve Kommunes godkendelseskriterier
For at opnå godkendelse i Greve Kommune skal den private leverandør leve op til gældende lovgivning og Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.