晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune tilbyder mad- og frokostordning til alle kommunens børn i de institutioner, hvor forældrene ønsker det.

 

Greve Kommune tilbyder en sund mad- og frokostordning til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Mad- og frokostordningen er fuldt forældrefinansieret og der opkræves en særlig mad/frokost takst ud over taksten for institutionspladsen. Forældrene har mulighed for at fravælge ordningen.

Der gives søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til mad- og frokostordning, hvis forældrene får det til institutionspladsen.

Børn i dagplejen tilbydes madordning som en del af betalingen for pladsen.

Madordning til vuggestuebørn
Greve Kommune tilbyder alle vuggestuebørn madordning mod fuld forældrebetaling. Madordningen består af fuld kost (morgenmad, frokost og mellemmåltider).

Der bliver opkrævet en særlig takst for madordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for madordning udgør pr. 1. januar 2021, 989 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

Frokostordning til børnehavebørn
Greve Kommune tilbyder alle børnehavebørn frokostordning mod fuld forældrebetaling. Frokosten tager udgangspunkt i en smør-selv-ordning med mulighed for en lun/varm ret.

Der bliver opkrævet en særlig takst for frokostordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for frokostordning udgør pr. 1. januar 2021, 658 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

Mulighed for fravalg
Mad- og frokostordningen er et tilbud. Lovgivningen er indrettet sådan, at kommunen skal tilbyde mad- og frokostordning, men forældrene kan fravælge den.

I kommunale distrikter og børnehuse med flere institutioner skal der gennemføres en afstemning blandt forældre med henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, hvor de har mulighed for at fravælge mad- og frokostordningen, hvis der er flertal for det i de enkelte institutioner. Det gælder følgende institutioner: Kommunale institutioner og Børnehuset Karlslunde Strand.

I selvejende enkelt institutioner med egen bestyrelse er det forældrebestyrelsen, der har kompetencen til at fravælge mad- og frokostordninger efter dialog med vuggestue- og børnehaveforældrene. Det gælder følgende institutioner: Lillebo, Prinsesseparken, Eriksminde Børnehus, Sandrøjel og Tjørnelyhuset.

Periode
I 2019 blev der gennemført en afstemning blandt forældrene om fravalg af kommunens mad- og frokostordning, som gælder til 31. december 2021. Se oversigt, Institutioner med mad- og frokostordning 2019-2021.

I 2021 gennemføres der en ny afstemning, hvor forældre og forældrebestyrelser har mulighed for at fravælge kommunens tilbud om mad- og frokostordning. Afstemningsperioden er fra den 17. maj til den 7. juni 2021. Resultatet af afstemningen gælder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Læs mere