晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Børnehaven Abels Hus (2-6 års institution)
     Skoleager 3
     2670 Greve
     Tlf.: 24 25 55 26
Pædagogisk leder: Kim Ladefoged
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
    

Naturbussen v/Skovhuset
     Lundemosen 38
     2670 Greve
     Pædagogisk leder: Susanne Christensen
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Vesterbo (2-6 års institution)
     Vestergårdsvej 2-4
     2670 Greve
     Tlf.: 40 24 29 93
     Pæd. leder: Jonas Gundtoft-Lund
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Damhuset
    Afd. Dammen, Blågårdsvej 106, 2670 Greve, tlf. 43 40 47 00
    Afd. Damager, Blågårdsvej 102, 2670 Greve, tlf. 43 61 10 75
    Pædagogisk leder Jacob Skovlod Nielsen       tlf. 20 53 52 50
    Vuggestue madordning: JA
    Børnehave frokostordning: NEJ
    Send en e-mail
    

Eriksminde børnehus (selvejende)
     Eriksmindevej 22-24
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 43 82
     Tlf. vug.: 43 90 43 81
     Leder: Anders Heino Christensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Grevekæret
     Afd. Grevehaven, Hedevangen 2, 2670 Greve, tlf. 43 90 31 15
     Afd. Kæret, Rønnebærkæret 1, 2670 Greve, tlf. 43 97 39 36 
     Pædagogisk leder: Charlotte Mikkelsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en mail
     
     

Holmebo
     Nældebjergvej 2
     2670 Greve
     Tlf.: 43 69 01 43
     Pædagogisk leder: Susanne Bournonwille
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Hundige Musikbørnehus - Sanglærkerne
     Vuggestueafdeling, Krogårdsvej 1, 2670 Greve, tlf. 43 90 93 78
     Børnehaveafdeling, Vangeleddet 11, 2670 Greve, tlf. 43 90 20 19
     Pædagogisk leder Anders Jerger
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
    

Kernehuset
     Grønlykkeparken 35
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 05 47
     Pædagogisk leder: Susanne Maegaard Larsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Lillebo (selvejende)
     Vårgyvelvej 1 D
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 13 09
     Leder: Özgü Mine Bas
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Lunas Ark
     Hundigegårdsvej 16
     2670 Greve
     Tlf.: 22 45 82 44
     Pædagogisk leder: Margit Lykke Jørgensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Lundebo
     Lundegårdshegnet 7
     4030 Tune
     Tlf.: 24 46 13 57/29 23 44 35
     Pædagogisk leder: Lars Weidekamp 
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Møllehaven
     Møllehaven 6
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 43 97 33 60/33 62
     Pædagogisk leder: Doris Bønløkke Hansen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Nova
     Hundige allé 13
     2670 Greve
     Telefon 43 90 91 61
     Pædagogisk leder: Birgitte Lund Palsøe
     Vuggestue madordning: NEJ
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Prinsesseparken (selvejende)
     Anne Marie Alle 5-6
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 21 40
     Leder: Tina Bredo
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Sandrøjel (selvejende)
     Sandrøjel 1-5
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 40 47
     Leder: Janni Klarup Andersen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Skattekisten
     Jerismosevej 95
     2670 Greve
     Tlf.: 21 33 86 05/21 33 86 83
     Pædagogisk leder: Charlotte Granhøj
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Skovhuset
    
Afd. Mosebo, Lundemosen 38, 2670 Greve, tlf. 24 77 61 10
     Afd. Vibemosen, Vibemosen 14-20, tlf. 41 12 76 46 
     Pædagogisk leder: Susanne Christensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Mosebo har ingen frokostordning
     Send en e-mail
     

Solstrålen
     Blågårdsvej 98
     2670 Greve
     Tlf.: 43 41 00 40
     Pædagogisk leder: Lisbeth Mortensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Strandhuset (selvejende)
     Egedalsvej 25-29
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 21 44
     Pædagogisk leder: Gitte Nielsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Tjørnelyhuset (selvejende)
     Tjørnelyparken 39
     2670 Greve
     Tlf: 43 90 68 14
     Leder: Christina Balle
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Toftegården
     Hundigevænget 1
     2670 Greve
     Tlf.: 21 84 39 20
     Pædagogisk leder: Stine Andersen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     

Troldebo
     Tjurgården 215 B
     2670 Greve
     Tlf.: 30 52 81 77
     Pædagogisk leder: Miriam Storm Pedersen 
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     

Troldehøjen
    
Afd. Skoven, Nørregade 23 A, 4030 Tune
     Afd. Engen, Tunehøj 1, 4030 Tune
     Tlf.: 29 32 80 15/21 30 57 15
     Pædagogisk leder: Pia Fokdal
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA

     Send en e-mail
     

     Send en e-mail
     

Åsagergård (selvejende)
     Hirseager 4
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 09 17
     Pædagogisk leder: Gitte Nielsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en mail
           

 

Kommunale dagtilbud

I Greve Kommune er de kommunale dagtilbud organiseret i 2 distrikter: Distrikt Nord og Distrikt Syd. De ledes overordnet af en distriktsleder. Hvert distrikt består af 8-9 dagtilbud, som hver især til dagligt ledes af en pædagogisk leder. Distriktslederen af Distrikt Syd er også leder af Dagplejen.

Distriktslederen har det overordnede ledelsesansvar for det samlede distrikts pædagogik, budget og administration. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for pædagogik, indhold og kvalitet i det daglige arbejde.

Distriktslederen og de pædagogiske ledere danner et ledelsesteam i det enkelte distrikt. De overordnede principper, værdier og børnesyn bliver drøftet i teamet, som også aftaler, hvordan politiske mål og nye pædagogiske indsatser skal beskrives og implementeres i de enkelte dagtilbud.

Selvejende dagtilbud

Der er 6 selvejende dagtilbud i Greve Kommune, et af de selvejende dagtilbud består af to afdelinger. De selvejende dagtilbud har en bestyrelse, der er arbejdsgiver og en leder af dagtilbuddet. 

Børnehaver er for børn fra 3-6 år, Greve Kommune har to dagtilbud for børn i alderen 2-6 år 

I børnehaven lægges der vægt på omsorg og tryghed. Børnene støttes som i vuggestuen i deres udvikling indenfor de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling; social udvikling; kommunikation og sprog; natur, udeliv og science; kultur, æstetik og fællesskab samt krop, sanser og bevægelse. 

Integrerede institutioner er for børn fra 0-6 år

Integrerede institutioner er for børn fra 0-6 år. Mange integrerede institutioner har aldersopdelt børnene i 0-3 og 3-6 år, dog har nogle få blandede børnegrupper.

Børnene støttes som i børnehaver i deres udvikling indenfor de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling; social udvikling; kommunikation og sprog; natur, udeliv og science; kultur, æstetik og fællesskab samt krop, sanser og bevægelse.