晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Alle børn i Greve Kommune skal sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for almenområdet – eller så tæt på som muligt.

 

En stor del af de indsatser, der understøtter inklusion, foregår allerede som en integreret del af hverdagen i kommunens dagtilbud. 

Der er fast etableret 3 specialgrupper, kaldet basisgrupper, som er tilknyttet de almene dagtilbud. Derudover er der i forbindelse med en puljebevilling frem til 2021 etableret en gruppe, hvor 4 af de 16 børn er visiteret til stuen. Basisgrupperne er en del af det dagtilbud, de er tilknyttet. De har egne stuer, men har mulighed for at deltage i dagligdagen i den øvrige del af dagtilbuddet i den udstrækning, det giver mening for børnene.

De pædagogiske medarbejdere i basisgrupperne samarbejder med de øvrige medarbejdere i institutionen med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.

I Greve Kommune er der kun ganske få børn, der ikke har en plads i et alment dagtilbud eller i en basisgruppe i tilknytning dertil. Denne praksis understøttes af det samarbejde, der er omkring børnene mellem ressourcepædagoger, medarbejderne i basisgrupperne og de almene dagtilbud, sundhedsplejen og PPR.