晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

I Greve Kommune er det muligt at søge om stadepladser og mobilt gadesalg på en række udvalgte placeringer. Læs hvordan du søger her.

I Greve Kommune er der udpeget flere steder, som kan anvendes til salg fra en mobil salgsvogn. De enkelte steder er nærmere beskrevet i listen i højre side.

Der er åbent for ansøgninger om en af de valgte stadepladser, som man kan få tildelt retten til at sælge fra i perioden fra denne sommer og frem til udgangen af 2022.

Du skal kunne overholde krav til de enkelte pladser og de vilkår, der er beskrevet i notatet i højre side. Det er også beskrevet, hvilke kriterier, der vil blive lagt vægt på ved udvælgelse blandt flere ansøgere til samme stadeplads. I din ansøgning skal du derfor beskrive:

  1. Hvilken plads du ansøger om. Evt. prioriteret, hvis du søger om flere steder.
  2. Grundig beskrivelse af hvad du vil sælge
  3. Dit koncept til netop dette salgssted. Hvad er dine tanker og planer med dine varer og salgsvogn netop her. Inkl. billede af din salgsvogn
  4. Din indretning med forventet åbningstid, håndtering af affald mv.
  5. Hvordan sikrer du el, hvis det er nødvendigt.

Vi lægger vægt på:

  • Udvalg og beskrivelse af koncept, hvor et så bredt udvalg som muligt tæller højt
  • Beskrivelse af daglig drift tæller højt
  • Støjsvag i forhold til el ol. tæller højt

Der ønskes samtidig bredde i stadeholderne, så flere forskellige stadeholdere, udvalg og koncepter får tilladelse.

Ansøgningen skal indsendes til Vej og Landskab via digital post.

Linket til digital post til Vej og Landskab fremgår til højre på siden eller nederst afhængigt af, om du er på fra computer, mobil eller tablet.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 22. juni 2021, kl. 12.00.

Teknik- og Miljøudvalget vil behandle ansøgningerne, og vi forventer at kunne give svar til alle i midten af juli.

Vi gør opmærksom på, at stadepladserne ved Mosede Fort afventer Kystdirektoratets godkendelse og vilkår. Deres afgørelse skal offentliggøres i 4 uger, inden den må tages i anvendelse. Tilladelse til Mosede Fort vil derfor blive givet på betingelse af Kystdirektoratets godkendelse og vilkår.