晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Redningstjenesten – brand, ambulance, politi – skal hurtigt kunne finde vej.

Derfor skal vejnavne og husnummer skilte være synlige og i orden.

Vejvisning til byer og vejnavneskilte sættes op af Greve Kommune på kommunevejene.

På private fællesveje er dette op til de vedligeholdelsesforpligtigende grundejere at sørge for at skiltningen lever op til gældende regler. Yderligere er det den enkelte husejer der skal sætte et husnummer op enten på huset eller ved vejen således det er synligt.

Ønskes der opsat skilte på private fællesveje skal der sendes en digital ansøgning via virk.dk. Dette kan gøres

Rød/hvide skilte

Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstanden hertil. Trafikanterne vejvises ad de større overordnede veje mellem byerne, selvom afstanden er kortere ad mindre veje.

Blå/hvide skilte

Der kan vejvises til byer og servicemål - f.eks. togstationer, turistattraktioner, idrætsanlæg m.v. Disse vejvisningsskilte kaldes almindelig servicevejvisning og er blå/hvide skilte med symbol eller tekst.

Private og offentlige virksomheder kan søge om at få opsat de blå/hvide skilte. Det er Greve Kommune der, som vejmyndighed, afgør om skiltene kan sættes op.