晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Som nabo til vejen er der en række forhold du skal være opmærksom på. Forholdene skal sikre, at vejens funktions opretholdes.

Hvad er din forpligtelse?

Som grundejer mod vej har du pligt til at følgende opgaver er udført ud for din matrikel

    • Fjerne ukrudt i fortov
    • Snerydde og glatførebekæmpe fortov
    • Opsamle affald på fortov og i rabat
    • Holde regnvandsriste fri for blade og andet, så vandet kan strømme frit til brønden
    • Klippe din beplantning, så den ikke er til gene eller hænger ud over skel og færdselsareal.

Se billeder i højre side af korrekte udførte forpligtelser.