晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Greve Kommune tømmer affaldskurve langs veje, stier, busstoppesteder, grønne områder samt den del af stranden, som ikke hører under Greve Kommune (fra Spurvestien til kommunegrænsen ved Solrød).

Affaldskurvene tømmes efter en fast plan, og må ikke flyde over med affald.

Ved stort affald, som er til fare for påkørsel o.l. samt problemaffald, der lovmæssigt eller på anden vis skal håndteres, fjernes hurtigst muligt.

Er det noget man støder på, skal Greve Kommune, Vej og Landskab, kontaktes på tlf. 4397 9400 eller vlm@zjsihe.com så der kan blive taget hånd om det.