晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Læs her, hvilke byggearbejder der kræver byggetilladelse.

Du skal ansøge om byggetilladelse til følgende byggearbejder:

  • Bolig- og erhvervsbyggeri
  • Institutionsbyggeri
  • Fritliggende enfamiliehuse, dobbelt-, række-, kæde- eller gruppehuse med lodret adskillelse til nabohus
  • Tilbygninger til ovennævnte bygninger
  • Udestuer
  • Tilbygninger til udestuer
  • Legepladser
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger hvis det samlede areal af disse på din grund overtiger 50 m²
  • Garager, carporte og udhuse der er integrerede i den primære bebyggelse uanset bygningernes størrelse
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger som ikke overholder byggeretten (kap. 2.2) i bygningsreglementet

De præcise bestemmelser fremgår af:

Du må ikke påbegynde et byggearbejde, der kræver byggetilladelse, før du har fået tilladelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at du blot har ansøgt om byggetilladelse.

I henhold til Bygningsreglement 2018 § 15 skal der inden et byggearbejde påbegyndes, indsendes meddelelse herom til kommunen. Meddelelsen indsendes under dit igangværende projekt via Byg & Miljø.

Uanset byggetilladelsen er det altid ejerens ansvar, at byggearbejdet udføres lovligt og håndværksmæssigt korrekt.