晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Læs her, hvilke byggearbejder der ikke kræver byggetilladelse.

Du skal ikke ansøge om byggetilladelse til følgende byggearbejder:

  • Ombygninger eller forandringer, der ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger hvis det samlede areal af disse på din grund ikke overstiger 50 m²
  • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner og havepejse
  • Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse
  • Satellitantenner med en diameter på højst 1 meter og CE-mærkede tagantenner

De præcise bestemmelser fremgår af:

Selv om byggearbejderne kan udføres uden en byggetilladelse, skal de overholde bestemmelserne i gældende bygningsreglementer og eventuelle tinglyste lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er altid ejerens ansvar, at arbejdet udføres i overensstemmelse med disse og andre gældende bestemmelser. Det er ligeledes ejerens ansvar, at byggearbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt.

Endvidere skal bygninger der ikke kræver byggetilladelse, oplyses til kommunen til registrering i BBR. Dette gøres ved at sende en mail til bbrteam@zjsihe.com med oplysninger om bygningens opførelsesår, størrelse, funktion, materialer på ydervægge og tag samt en situationsplan med placering af bygningen.

Afløbsarbejder

Hvis der udføres nedsivning til faskine, skal denne anmeldes til kommunen som miljømyndighed. Det anbefales, at du læser kommunens retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner, førend du anmelder dit afløbsarbejde. Du kan læse retningslinjerne her.