晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Hvis du håndterer bygge- og anlægsaffaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derfor skal du anmelde affald fra nedrivning og renovering til Greve Kommune, senest 2 uger inden byggearbejdet begynder, hvis et af følgende krav er opfyldt:

  • Affaldet indeholder asbest
  • Affaldet indeholder PCB
  • Affaldet er forurenet eller farligt
  • Arbejdet giver mere end 1 ton affald
  • Arbejdet omfatter mere end 10 m² i grundareal

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på Byg- og Miljøportalen via eller .

Inden du starter på dit byggeprojekt skal du få lavet en miljøscreening. Du kan få dit kommende byggeaffald undersøgt ved at få lavet en miljøscreening, af den del af dit hus der er omfattet af projektet.

Du må først køre dit forurenede og farlige affald væk, når du har modtaget en anvisning fra Greve Kommune. En anvisning på affald fortæller dig, hvor du skal aflevere dit forurenede og farlige affald. Når du har afleveret dit affald efter vores anvisninger, skal du sende en kopi af vejesedlen til os, så vi kan se, at du har fulgt vores anvisning.

Det er bygherres ansvar, at byggeaffaldet anmeldes og håndteres korrekt.

Yderligere oplysninger kan findes her eller ved at kontakte kommunens miljøafdeling på tlf. 4397 9448.