晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Der er forskellige pligter hvis du enten som borger eller virksomhed, har affald i forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde.

Bygge- og anlægsaffald skal i nogle tilfælde anmeldes til kommunen. Formålet med anmeldelsen er at sikre, at størst mulige mængder affald bliver genanvendt. Bygge- og anlægsaffald er sammensat, så store mængder kan genanvendes, hvis det kommer til det rette behandlingsanlæg.

Hvis affaldet genanvendes, skal du ikke betale affaldsafgift til staten. Hvis det forbrændes eller sendes på losseplads, skal staten have affaldsafgift.

Her kan du læse om dine pligter som virksomhed ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Her kan du læse om dine pligter som borger ved håndtering af bygge- og anlægsaffald