晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Her kan du læse om byggesagsgebyrer for byggetilladelser m.m. fra 2021.

Når vi har behandlet din byggeansøgning, og din byggetilladelse er meddelt, modtager du en faktura fra kommunen. Byggesagsgebyrer opkræves hos ejeren af ejendommen.

Gebyrregler for 2021

Den 1. januar 2021 trådte nye gebyrregler i kraft.

Byrådet har fastlagt regler for gebyropkrævning af byggesagsgebyrer for 2021.

Der opkræves gebyr efter medgået tid i forbindelse med sagsbehandling efter byggeloven, hvor gebyrsatsen er 758 kr./time.

Der opkræves gebyr i alle bygningskategorier og i den forbindelse ved:

 • Oprettelse af byggesag
 • Formøder med ansøger
 • Besvarelse af telefoniske henvendelser
 • Screening af ansøgning inkl. brev til ansøger med angivelse af mangler
 • Screening af revideret materiale
 • Byggesagsbehandling, dvs. byggetilladelser/tilladelser samt korrespondance med ansøger
 • Partshøring af naboer
 • Tilsyn på byggepladsen
 • Afslutning af byggesag, dvs. kontrol af indsendt materiale og evt. ibrugtagningstilladelse
 • Behandling af indsigelser eller klager indtil sagen er indsendt til klageinstansen
 • Ansøgninger som bliver trukket tilbage inden der er givet tilladelse
 • Afslag på ansøgninger

Der opkræves ikke gebyr ved:

 • Forespørgsler
 • Behandling af klagesager der er indsendt til klageinstansen
 • Dispensationer efter planlov
 • Landzonebehandling efter planlov
 • Afslutning af byggesager hvis tidsforbruget er under en time

Gebyrerne beregnes efter de bestemmelser, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Gebyrerne forfalder til betaling, når byggetilladelser, erklæringer mv. meddeles eller udstedes.

Byggesagsgebyrer 2021

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2021