晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

Tiden for at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse kan variere alt efter, hvor mange byggesager kommunen har til behandling, og hvor velforberedt din ansøgning er. F.eks. bygger mange om foråret, og det gør sagsmængden større og dermed sagsbehandlingstiden længere.

Sagsbehandlingstiden er fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer.

Du kan forberede din ansøgning ved at orientere dig på kommunens hjemmeside. Her findes bl.a. vejledninger og selvbetjeningsværktøjer.

I tabellen nedenfor fremgår de servicemål Byrådet har vedtaget samt byggesagsafdelingens aktuelle sagsbehandlingstid:

Sagstype: 

Servicemål (kalenderdage): 

Aktuel gennemsnitlig sagsbehandlingstid (kalenderdage):

Simple konstruktioner 40 64
Enfamiliehuse og tilbygninger hertil, udestuer, anneks mv.  40  60
Industri- og lagerbygninger 50  57
Etagebyggeri, erhverv 55  81
Etagebyggeri, boliger 60  92

Ved forespørgsler kan forventes en svartid, som pt. er på 4-5 uger.