晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Ejer du en brønd eller boring, har du ansvaret for at den er i orden, og at den bliver sløjfet, hvis den ikke bruges mere

Hvis du ejer en vandboring eller brønd, skal du sørge for, at vand fra overfladen eller kemikalier ikke kan løbe ned i grundvandet. Du skal sørge for, at din tørbrønd er tæt og sikret mod oversvømmelse og lignende, som vil kunne bringe overfladevand ned i boringen. Du skal sørge for, at dit forerør og tilslutningerne er tætte, og du skal sørge for at vedligeholde anlægget, så det bliver ved med at være tæt.

Brønde og vandboringer, der ikke bruges

Hvis du holder op med at bruge brønd eller boring til at få vand fra, skal den sløjfes. Sløjfningen skal foretages af en autoriseret brøndborer og følge bestemte regler for arbejdet. I praksis skal du bruge et firma med et såkaldt A-bevis. Der er dog enkelte boringer, som bevares for at pejle og overveje grundvandet; men det sker efter særlig aftale.

Se en liste over firmaer med A-bevis, vandforsyningsloven, bekendtgørelsen om brøndboringer og uddannelsen af brøndborere under "Læs mere" nederst på siden.

Økonomisk støtte til sløjfning af brønde og vandboringer

I/S Vandsamarbejdet i Greve - en sammenslutning af vandværker, der indvinder vand i Greve Kommune - kan yde tilskud til sløjfningen. De kan yde tilskud på op til 100 % af udgiften til sløjfningen, dog maksimalt 25.000 kr. ekskl. moms. For at få tilskud skal du på forhånd indgå en aftale med Vandsamarbejdet om sløjfningen.

Tilskuddet udbetales kun, hvis du har benyttet en autoriseret brøndborer (se liste over brøndborere med A-bevis under "Læs mere" nederst på siden). Du kan kontakte Vandsamarbejdet på telefon 4390 8100 for at få flere oplysninger.

Kopi af den aftalte faktura for korrekt sløjfning til adressen:

I/S Vandsamarbejdet i Greve
c/o Greve Vandværk
Håndværkerbyen 1
2670 Greve

 

Læs mere