晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Traumer er en almindelig reaktion på en unormal situation. Flygtninge er derfor i særlig risiko for at udvikle traumer, idet mange er flygtet fra en farefuld tilværelse med krig, tortur og vold. Det er forskelligt, hvordan flygtninge oplever og håndterer traumer og hvornår og hvordan, der er brug for hjælp.

Mangel på viden om traumer må ikke betyde manglende handling.
Få mere viden i folderen: Tegn på traumer – opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge med traumer

Greve Familiecenter tilbyder forløbet ” Hel familie”,  som er et forebyggende behandlingstilbud til familier med flygtningebaggrund.
I ”Hel familie” får familien vejledning og hjælp til at bruge familiens styrker og til bedre at klare det, der er svært for netop deres familie. Forløbet vil bestå af samtaler, øvelser og undervisning og foregår i Greve Familiecenter. Tilbuddet er gratis.

Læs mere i folderen:
(Dansk)   - ”Hel Familie”– et tilbud til familier med flygtningebaggrund
(Arabisk) - ”Hel Familie”– et tilbud til familier med flygtningebaggrund 
(Dari)       - ”Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund


Læs mere om lokalt forebyggende behandlingstilbud på handleguide.dk (link herunder)


Kontakt Greve Familiecenter for yderligere information.