晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Banner_Hedebo

Kontakt

Christina Giarbini
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.23 38 70 68 - Træffes ml. kl 8.00-15.00

Her kan du læse om de forskellige boligtilbud, vi kan tilbyde på Rehabiliteringscentret Hedebo

Akutpladser

Et alternativ til sygehusindlæggelse for Greve borgere med midlertidige eller gentagende helbredsproblematikker

Dahlia huset

Plejeboliger med målrettet visitation. Der lægges stor vægt på at skabe en genkendelig hverdag

Rehabiliteringspladser

Tilbud til borgere som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem