晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

For mere information om Brugerrådene på Greve Kommunes plejecentre

Brugerrådet
Ledelsen på Greve Kommunes plejecentre ønsker, at brugerne har medindflydelse på centrets aktivitetstilbud og dagliglivet på centret, hvilket sker gennem Brugerrådet, som er valgt blandt centrets brugere.

Brugerrådet består af:

  • 5 ulønnede brugere
  • 1 medarbejder
  • Lederen af aktivitetscentret

I lige år afholdes valg, hvor der vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og i ulige år vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant. Valget afholdes i april måned.


Vedtægter for Brugerrådet

§ 1. Formål
Centrets ledelse ønsker, at brugerne har medindflydelse på centrets aktivitetstilbud og ”dagligliv”, og at dette sker igennem et Brugerråd, som er valgt blandt centrets brugere.

§ 2. Brugerrådets opgaver
Brugerrådet har ingen særlig kompetence og intet ansvar. Indflydelse opnås udelukkende ved fremlæggelse af ønsker og argumentation herfor.

Konkrete opgaver

  • at viderebringe brugernes ønsker til ledelsen
  • at medvirke ved prioritering af brugernes ønsker
  • at deltage i oprettede udvalg
  • at være samlende organ for udvalg
  • at afholde et årligt Brugerrådsvalg
  • at viderebringe brugernes ønsker til ledelsen

Brugerrådet kan efter behov påtage sig andre opgaver.

Økonomi
Brugerrådet kan anbefale fordelingen af aktivitetscentrets budget på de enkelte aktiviteter, men har ingen egen økonomi.

§ 3. Brugerrådet
Rådet består af 5 ulønnede brugere, 1 medarbejder og lederen af aktivitetscentret. Rådet har ingen formand, men udpeger en kontaktperson til ledelsen. Ved behov for en rådsrepræsentant udad til, udpeger rådet et medlem i hvert enkelt tilfælde. Møder afholdes efter behov. Alle medlemmer har stemmeret. Rådet kan bestemme, at enkelte punkter på en mødedagsorden omfattes af tavshedspligt.

§ 4. Valg
I lige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og i ulige år 3 medlemmer samt 1 suppleant på et brugermøde i april måned. Mødet indkaldes senest 1 måned før mødedatoen af det siddende Brugerråd ved opslag i receptionen og meddelelse i månedsbladet.

§ 5. Valgbarhed og valgret
Alle brugere er valgbare og har stemmeret.

§ 6. Udtrædelse
Medlemmer kan udtræde med øjeblikkelig virkning ved meddelelse til rådet. Den samtidigt valgte suppleant indtræder i stedet. Udtræder flere, indtræder også den anden suppleant.

§ 7. Udvalg
Brugerrådet kan oprette udvalg, som kan hjælpe og inspirere personalet i de forskellige aktiviteter. Fødte medlemmer er minimum 1 medarbejder og 1 rådsmedlem. Øvrige udvalgsmedlemmer søges blandt brugere, som vil yde en indsats i denne aktivitet.