晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du ansøge om at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder.

 Forudsætningerne for at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder er

  • At du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At hjælpemidlet/forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • At hjælpemidlet/forbrugsgodet er nødvendigt, for at du kan passe et job
  • At det ikke er at betragte som sædvanligt indbo
  • At det ikke er et behandlingsredskab

Hjælpemidler kan f.eks. være

  • Kørestole
  • Toiletforhøjer
  • Rollator

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel/forbrugsgode, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til hjælpemiddelafsnittet.
Når ansøgningen er modtaget, vil du høre nærmere om behandlingen af din sag, enten en afgørelse i sagen eller information om, hvilke øvrige oplysninger, der behøves i sagen.

Hvis det, du søger, kræver besøg af en ergoterapeut, vil du få et brev med dato for besøg.

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel/forbrugsgode vil det ifølge gældende lovgivning være det billigste bedst egnede hjælpemiddel/forbrugsgode.

Hvis du har spørgsmål omkring ansøgning, brug for råd og vejledning om hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler, hvilke udgifter du selv skal afholde i forbindelse med hjælpemidlet osv., er du velkommen til at kontakte hjælpemiddelafsnittet i Center for Sundhed og Pleje.

Læs mere