晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Er du borger i Greve Kommune, og har du behov for en plejebolig? Så kan vi indstille dig til en bolig, hvis du opfylder bestemte krav.

En plejebolig er en bolig på et plejecenter. I Greve Kommune er der fire plejecentre og Rehabiliteringscenteret Hedebo, hvor der er en afdeling målrettet borgere med demens. Læs mere om plejecentrene: Plejecentre i Greve Kommune

Kriterier for at få en plejebolig

Man skal visiteres til en plejeboligplads for at kunne flytte ind på et af plejecentrene i kommunen. Det kræver, at man har enten

 • Et stort behov for fysisk eller psykisk pleje
 • Behov for hyppigt tilsyn/observation/hjælp
 • Et behov for pleje, som ikke kan dækkes i den nuværende bolig
 • Eller at boligskiftet i væsentlig grad kan forbedre ens samlede situation

Hvis man opfylder et af de ovenstående kriterier, kan man søge om en plejebolig ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at kontakte Visitationen i Center for Sundhed og Pleje.

Sådan fungerer plejeboliggarantien

Hvis ansøgningen om plejebolig bliver godkendt, optages man på venteliste. Når der bliver en bolig ledig, tilbydes boligen til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for en anden bolig. Boligerne bliver altså ikke tilbudt efter anciennitet.

Borgere, bosiddende i Greve Kommune, har dog krav på, at få stillet en plejebolig til rådighed inden for maksimalt to måneder efter, at de er blevet godkendt til en plejebolig, hvis de søger plejebolig på alle plejecentre i Greve Kommune.

HUSK TIDSFRISTEN..!

Når man får tilbudt en plejebolig, har man ca. en uge til at beslutte, om man vil benytte tilbuddet. Hvis man ikke ønsker den tilbudte bolig, annulleres plejeboliggarantien på de 2 måneder, og der gives en ny plejeboliggaranti på 2 måneder fra den dato, man har afslået tilbuddet.

Hvis man ønsker et specifikt plejecenter i Greve Kommune, er man ikke garanteret at få tilbudt en bolig inden for de to måneder, ligesom man heller ikke er omfattet af plejeboliggarantien, hvis man ønsker at bo sammen med ægtefælle eller partner.

 

Hvis man ønsker at flytte i en plejebolig i en anden kommune, skal man først sende en ansøgning til Greve Kommune. Såfremt man godkendes til en plejeboligplads i Greve Kommune, sendes ansøgningen om plejebolig videre til den kommune, man ønsker at flytte til. Herefter vurderer den givne kommune, om man kan tildeles en plejebolig der, på baggrund af deres kriterier for optagelse i plejebolig.

Husleje og tilskudsmuligheder

Man kan søge om at få boligydelse, hvis man er visiteret til en plejebolig. Hvor meget man kan få i boligydelse afhænger af:

 • Boligtype
 • Boligens størrelse
 • Huslejens størrelse
 • Hvor mange der bor i boligen
 • Indtægtens størrelse
 • Pensionister har også mulighed for at søge varmetilskud.
  Læs mere om tilskudsmuligheder på borger.dk

Hvis man har fået afslag på en ansøgning om plejebolig, har man mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til visitationen, som vurderer sagen igen. Hvis visitationen fastholder sin oprindelige afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.