晚上睡不着推荐个网站1080P完整版,抖阴在线

Har du brug for og lyst til at mødes med andre pensionister om forskellige aktiviteter og hobbies? Så er et dagcenter eller daghjem måske noget for dig. Læs mere her.

Dagcenter og daghjem er et tilbud om aktivering og pleje.

Dagcentret er et åbent tilbud for dig, der har lyst at møde andre pensionister, eller føler dig ensom i din hverdag og gerne vil aktiveres, få en ny hobby og lignende..

Daghjemmet er for dig, der har brug for hjælp og støtte eller aktivering i hverdagen, hjælp til personlig pleje, træning, eller har brug for at komme lidt uden for hjemmet 1 - 5 dage om ugen.

Hvem kan komme i dagcenter eller daghjem
Er du pensionist eller efterlønsmodtager, kan du benytte dagcentret frit og uden visitation, hvis du selv kan komme til centret. Der findes dagcentre på plejecentrene Nældebjerg og Strandcentret, som du frit kan benytte. En plads i daghjem skal visiteres af en visitator fra Center for Sundhed & Pleje. Du kan få bevilget kørsel til daghjem efter behov og kørsel til dagcenter 2 gange ugentligt.

Hvilke forudsætninger skal du have
Tilbud om dagcenter er for alle pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen. Det kan være, at du ikke kan begå dig i de selvstændige pensionistklubber, fordi du har behov for hjælp fra personalet. Det kan også være, at du har brug for motivation til at komme i gang med en gammel hobby eller til at få en ny interesse. Daghjemmet er for borgere, der bor i eget hjem, dvs. som ikke bor i plejebolig.

Hvordan du får en daghjemsplads
Greve Kommunes visitator laver en vurdering af, om du kan få en plads i daghjem. Der skal fastsættes mål for opholdet på daghjem. Daghjemmet skal inden 1 uge efter bevilling af daghjemmet kontakte dig.